Wesoła geometria

Proszę odpowiedzieć na następne pytania:

1.Z jakich figur składają się kwadraty?

2. Proszę policzyć z ilu figur składają się przedstawione kwadraty?

Dla rodziców:

3. Proponuję narysować przedstawione wzory, wyciąć je po liniach i ponownie ułożyć kwadraty z otrzymanych figur:

Marina Tkaczenko

Comments:0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *