Kadra

Dyrekcja

 

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


W Poradni prowadzi zajęcia z logorytmiki, terapii mowy i trening komunikacji językowej AAC; prowadzi zajęcia rewalidacyjne

Specjaliści

Z wykształcenia jest filologiem polskim, pedagogiem specjalnym. Swoja 20 letnią praktykę prowadziła w niepublicznej szkole podstawowej 47 „Na górce” w Szczecinie.  Ukończyła studia podyplomowe z logopedii, terapii pedagogicznej oraz odbyła liczne szkolenia tematyczne w kraju i za granicą (TEACH Paryż 1997). Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy postanowiła kierować swoją prywatną Niepubliczną Poradnię Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej AAC, gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z osobami niemówiącymi i z dziećmi z poważnymi deficytami językowymi. Dodatkowo, jest wykładowcą na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunkach pedagogicznych oraz na podyplomowych studiach logopedycznych. Przygotowuje się do studiów doktoranckich. Rodzina jest dla niej najważniejsza, dlatego każdą wolna chwilę spędza w gronie najbliższych oraz na wspólnych podróżach po Europie. Swoje zamiłowanie do literatury i sztuki może rozwijać podczas licznych wizyt w światowej sławy muzeach.


W Poradni prowadzi zajęcia z logorytmiki, terapii mowy i trening komunikacji językowej AAC; prowadzi zajęcia rewalidacyjne

Jakub Piekarski

Psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia. Kursant Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz SWPS Uniwersytetu Społeczno-Humanistycznego we Wrocławiu. Członek Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


W Poradni prowadzi zajęcia z Terapii Umiejętności Społecznych w ramach WWR

Nauczyciel Wychowania Fizycznego. Absolwent Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia w Szczecinie z tytułem magistra. Dodatkowo ukończył studia fizjoterapii w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Szczecinie z tytułem licencjat oraz Społeczną Akademię Nauk w Kołobrzegu z tytułem magistra.

Ponadto ukończył studia podyplomowe na kierunku Masażu z odnową biologiczną w Bydgoszczy, a także liczne kursy: Masaż klasyczny, Masaż leczniczy, Masaż sportowy, Masaż tkanek głębokich, Terapia punktów spustowych, Masaż głęboki z elementami terapii manualnej, Masaż relaksacyjny „Relax&Therapy”, Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii, Kinesiotaping KT1/KT2, Analiza radiologiczna w ortopedii traumatologii i onkologii narządu ruchu, Anatomy Trains Structure and Function, Anatomia Terapii Manualnej i Osteopatii zajęcia w prosektorium, Terapia mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z diagnostyką funkcjonalną narządu ruchu, Drenaż limfatyczny, Refleksoterapia stóp.


W Poradni prowadzi Zajęcia z Fizjoterapii i Masaż.

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, fizjoterapeuta oraz certyfikowany terapeuta Integracji Sensorycznej.

W swojej pracy kieruje się zasadą: terapia powinna być dla dziecka zabawą oraz powinna wzbudzać w nim same pozytywne emocje.
Prowadzi zajęcia w ramach zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka.


W Poradni prowadzi zajęcia z terapii metodą Integracji sensorycznej

Malwina Banecka

Informacje niebawem.


Prowadzi zajęcia w ramach WWR.

Oskar Chmioła

Wykształcenie: Sztuka mediów specj. fotografia - licencjat, rozpoczęte studia na kierunku: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z gimnastyką korekcyjno- kompensacyjną - magister.
Ponadto: Przygotowanie pedagogiczne a także Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń - podyplomowe;
Dodatkowo szkolenie: AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy.


Prowadzi zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Maryna Tkachenko-Hetmańczyk

Ukończyła Pedagogikę specj. nauczanie początkowe – licencjat;
Pedagogikę specjalną specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - magister.
Dodatkowe wykształcenie: Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych – szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy-szkolenie.

Prowadzi zajęcia  Terapia biofeedback EEG oraz analiza  QEEG w zastosowaniach klinicznych.


W Poradni prowadzi Biofeedback

Malwina Mądzelewska

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia - licencjat.
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - magister.
Ponadto szkolenia: AAC- Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy, Terapia ręki.


Prowadzi zajęcia z języka angielskiego

Adrianna Kurek

Wykształcenie: Pedagogika specjalna specj. pedagogika lecznicza i terapia zajęciowa nauczycielska - licencjat,
Pedagogikę specj. pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna - magister.
Ponadto szkolenia i kursy: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Praca z dziećmi metodą Marianny Knill i Christiphera Knilla,
System językowo-migowy (kurs podstawowy).


W Poradni prowadzi zajęcia w ramach WWR

Wykształcenie: Pedagogika specj. pedagogika rewalidacyjna - magister;
Ponadto: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podyplomowe.
Dodatkowo Szkolenia: Autyzm-od nauki do praktyki, Metodyka nauczania dzieci i młodzieży,
Metoda doświadczania świata w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo,
Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem, Język muzyki  dla osób ze świata autyzmu,
Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej, Autyzm bez przemocy,
Metoda Ruchu Rozwijającego Wg V. Sherborne.


Prowadzi zajęcia w ramach WWR

Wykształcenie: Pedagogika specj. edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia - licencjat;
pedagogika specj. psychopedagogika specjalna z logopedią - magister;
Tyflopedagogika - podyplomowe.
Rozpoczęła studia podyplomowe kierunek: edukacja i terapia  osób z autystycznego spektrum zaburzeń.
Szkolenia: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej;
AAC-Piktogramy-system znakowo-obrazkowy.


W Poradni prowadzi zajęcia w ramach WWR

Ukończyła pedagogikę specj. edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - licencjat;
pedagogikę specj. pedagogika szkolna - magister;
edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną - podyplomowe;
wczesne wspomaganie rozwoju - podyplomowe; edukację i terapię osób z autystycznego spektrum zaburzeń.

Dodatkowe wykształcenie: Terapia Ręki w Teorii Integracji Sensorycznej - szkolenie;
AAC-Alternatywna i wspomagająca komunikacja językowa Piktogramy - szkolenie.


W Poradni prowadzi zajęcia w ramach WWR

Informacje wkrótce


W Poradni prowadzi zajęcia z terapii mowy i logopedii

Informacje niebawem


W Poradni prowadzi zajęcia z Integracji sensorycznej SI

Sławomir Mateńko

Sławomir z wykształcenia jest wieloletnim nauczycielem muzyki oraz profesjonalnym fotografem. Od najdawniejszych lat inwestował w swoją edukacje muzyczną, jako pasjonat gry na gitarze we własnym zespole „Flower Power”, ale i wieloletni, dyplomowany nauczyciel muzyki. Pracę jako muzyk wykonywał początkowo w szkole podstawowej 68, następnie w szkole 50 oraz prowadząc długoletnie, prywatne sesje prywatne. Zamiłowanie do fotografii pielęgnował od liceum. Dzięki skończeniu studiów fotograficznych oraz dziesięcioletniej praktyce w „Fotostudio” ukształtował swoje profesjonalne oko. Następnie poświęcił się własnej działalności i otwarciu studia fotograficznego „Przy Zamku”. W późniejszych latach przystąpił do licznych warsztatów oraz szkoleń umożliwiających mu prowadzenie zajęć dla niepełnosprawnych. Na dzień dzisiejszy w przedszkolu zajmuje się prowadzeniem certyfikowanych treningów słuchowych oraz dokumentacją fotograficzną osiągnięć każdego z dziecka.


W Poradni prowadzi autorskie lekcje gry na instrumentach z dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzi diagnozę i terapię integracji słuchowej  JIAS-Johansson’a

Animator Kultury , Terapeuta Zajęciowy i Fotograf. W Poradni zajmuje się także dokumentacją fotograficzną i filmową.


Prowadzi zajęcia z Terapii zajęciowej.

Kadra

Updated on 2020-03-02T11:41:00+00:00, by Oskar Chmioła.