Gabinet Przy Baszcie

Gabinet przy Baszcie 

Pracuje w paradygmacie psychodynamicznym i jest pod stałą superwizją Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego.

Socjoterapia - forma pomocy kierowana do dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeniami zachowania oraz problemami w sferze społeczno-emocjonalnej. Socjoterapia dla dzieci i młodzieży służy przyswojeniu zachowań społecznie akceptowanych, nauce pełnienia określonych ról społecznych, kształtowaniu umiejętności nawiązywania i budowania pozytywnych relacji, pozyskaniu umiejętności korzystania ze wsparcia innych ludzi, pogłębieniu wiedzy o drugim człowieku.

 Psychoterapia - to indywidualne spotkania z terapeutą mające na celu zrozumienie problemów pacjenta i w efekcie, poprawienie jakości jego życia, wzmocnienie poczucia własnej wartości i usprawnienie funkcjonowania w bliskich relacjach.  Oferta kierowana jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

Działalność psychoterapeutyczna 

Trening umiejętności społecznych - kierowany jest do dzieci z trudnościami  w sferze społeczno-emocjonalnej, a w szczególności dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem, zaburzeniami emocji i zachowaniami oportunistyczno-buntowniczymi. Polega na nauce prawidłowych wzorców zachowań społecznych oraz doświadczaniu ich w bezpiecznej przestrzeni.

Gabinet Przy Baszcie

Updated on 2020-03-15T15:09:12+00:00, by Oskar Chmioła.