Spółdzielnia Sojalna AiW

Spółdzielnia Socjalna AiW powstała w 2018 roku z połączenia się dwóch Stowarzyszeń: „A TO MY” i „WIĘŹ

Zajmujemy się integracją oraz aktywizacją zawodową osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi oraz osób po przejściach.
Zatrudniamy więc takie osoby i staramy poprawić jakość ich życia. Wspólnie z nimi prowadzimy następujące działania:

  • zajmujemy się kserowaniem i skanowaniem materiałów graficznych i książek, bindowaniem, drukowaniem i edycją komputerową materiałów do druku.
    W zakładce mała poligrafia w galerii znajdą Państwo prezentację naszych działań w tym zakresie.
  • promujemy twórczą aktywność  oraz inicjatywy wspierające środowisko. W zakładce galeria charytatywna w galerii znajdą Państwo przykłady twórczości.
    Dochód ze sprzedaży dzieł przeznaczany będzie w całości na działalność statutową Spółdzielni oraz twórczy rozwój tych osób.
  • prowadzimy działania służące integracji i edukacji osób o utrudnionym dostępie do kultury oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych i komunikacyjnych.
    W zakładce nasze aktywność znajdą Państwo jej przykłady.

Codzienna praca, daje nam poczucie spełnienia, motywację i możliwość przebywania z ludźmi. Dzięki spółdzielni wykonujemy to co lubimy, a praca daje nam satysfakcje i zadowolenie że czujemy się potrzebni.

Zapraszamy do naszego punktu kserograficznego i poligraficznego w Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie
Sektor A pokój nr. 13B na 1 piętrze.

Spółdzielnia Sojalna AiW

Updated on 2020-03-06T10:21:24+00:00, by Oskar Chmioła.