Strona główna

II Niepubliczna Poradnia Konsultacyjno- Szkoleniowa Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy”.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w obecnym czasie kontynuujemy pracę poprzez:

udostępnianie pomocy edukacyjnych w zakładce Aktualności i

zajęcia z poszczególnymi Specjalistami.

Zapraszamy serdecznie !

W ramach naszej oferty proponujemy:

wsparcie w zakresie: terapii mowy i komunikacji alternatywnej (AAC), ponadto
Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) we wszystkich obszarach rozwojowych,
zajęcia socjoterapeutyczneTrening Umiejętności Społecznych (TUS) i inne.

Model pracy opieramy na podejściu TEACCH’a skierowanym do dzieci z trudnościami w komunikacji językowej. Budujemy podstawy komunikacji społecznej które warunkują prawidłowy rozwój języka. Niezwykle dbamy o rozwój słownictwa i składni języka. Uczymy dzieci korzystać z informacji graficznych rozmieszczonych w przestrzeni poradni aby w przyszłości umiały odnaleźć się w świecie informatycznym.

Zapraszamy do kontaktu !

Strona główna

Updated on 2020-05-21T14:24:37+00:00, by Oskar Chmioła.